0

Ճամփորդապատում․ Եղիպատրուշ, Հարթավան, Ուշի

Մենք երեկ գնացել էինք Արագածոտնի մարզ։ Մենք սկզբում գնացինք Աստվածաընկալ եկեղեցի, մենք երգեցինք տարբեր երգեր հետո մենք քայլելով գնացինք նախաճաշելու, մեր հետևից գալիս էին երկու շների ձագ։ Մենք  նախաճաշեցինք և խաղեր խաղացինք և գնացինք  ծաղիկների դաշտ, շատ ծաղիկ քաղեցինք, նվիրեցինք դասատուներին և գնացինք Ուշի Սուրբ Սարգիս եկեղեցի։ Այնտեղ ամեն ինչ ավերակ էր, մենք գտանք հին ժամանակի իրեր, այնտեղ քարերի վրա գրված էին թվեր, մենք գտանք մի աստիճան և բարձրաձանք և տեսանք նոր սարքած սենյակ և հավաքեցինք աղբը և գնացինք դպրոց։

0

Առաջին ճանապարհորդությունս դեպի լուսին

Առաջին ճանապարհորդությունս դեպի լուսին
Ռուդոլֆ Էրիխ Ռասպե
(«Մյունխհաուզենի արկածները» գրքից)
Բարեբախտաբար, ես հիշեցի, որ Թուրքիայում մի այնպիսի բույս կա, որը
շատ արագ է աճում եւ, երբեմն, մինչև երկինք հասնում։
Դա բակլան է։ Մի րոպե անգամ չկորցնելով, մի այդպիսի բակլա տնկեցի, եւ
բակլան իսկույն սկսեց աճել։
Աճեց, աճեց ու շուտով հասավ լուսնին։
— Ուռա՜,– գոչեցի ես եւ սկսեցի ցողունով վեր բարձրանալ։ Մի ժամից հետո
լուսնին հասա։
Կացինս գտնելու համար երկար ժամանակ կորցրի։ Լուսինն էլ է արծաթից,
կացինն էլ. արծաթը որ արծաթի վրա դնես, չի երեւա։ Վերջիվերջո կացինս գտա մի
կույտ փտած դարմանի մեջ։
Ուրախ-ուրախ գոտուս մեջ խրեցի եւ ուզում էի ցած իջնել։
Բայց չհաջողվեց, արեգակը չորացրել էր բակլայի ցողունը, որը կտոր-կտոր
եղավ ու թափվեց։ Վշտից լացս հազիվ պահեցի։
Ի՞նչ անել։ Ի՞նչ անել։ Մի՞թե ես էլ երկիր չեմ վերադառնա։ Մի՞թե ամբողջ
կյանքս պիտի անցկացնեմ այս սառած լուսնի վրա։
Օ՜, ո՛չ, ո՛չ մի դեպքում։
Վազեցի իսկույն դեպի դարմանի կույտը եւ սկսեցի նրանից պարան հյուսել։
Պարանը կարճ դուրս եկավ, բայց ոչինչ։ Սկսեցի պարանով ցած իջնել։ Ձախ
ձեռքով իջնում էի, իսկ աջով կացինն էի բռնել։
Շուտով պարանը պրծավ, եւ ես օդում կախված մնացի՝ երկնքի եւ երկրի
միջեւ։ Սարսափելի էր, բայց գլուխս չկորցրի։
84
Երկար չմտածելով, ամուր բռնեցի պարանի ներքեւի ծայրը, կացնով տվի
վերեւի ծայրը կտրեցի եւ կապեցի ներքեւի ծայրին։ Այս բանն ինձ գետնին իջնելու
հնարավորություն տվեց։
Բայց եւ այնպես երկիրը հեռու էր, եւ շատ անգամ պետք եղավ պարանի
վերեւի ծայրը կտրել եւ ներքեւի ծայրին կապել։ Վերջապես այնքան իջա, որ
քաղաքի տներն ու պալատները երեւացին։ Մինչեւ գետնին հասնելը երեք կամ չորս
մղոն էր մնում։
Եվ հանկարծ… Օ՜ սարսափ… պարանը կտրվեց։
Ես գետնին ընկա այնպիսի ուժով, որ կես մղոն խորությամբ փոս գոյացրի։
Ուշքի գալով, երկար մտածեցի, թե այդ փոսից ինչպես դուրս գամ։ Ամբողջ
օրը ոչ կերա, ոչ խմեցի, մտածում էի ու մտածում։ Եվ հանկարծ ելքը գտա.
եղունգներովս աստիճաններ փորեցի եւ այդ սանդուղքով գետնի երես դուրս եկա։
Օ՜, Մյունխհաուզենը երբեք չի կորչի։
Հարցեր եւ առաջադրանքներ
1. Բառարանի օգնությամբ գտի՛ր տրված բառերի հոմանիշները։
Ելք – դուրս
Աստիճան – սանդուղք
Սարսափ – վախ
Եղունգ – ճանկ
Կույտ – դեզ
85
2. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը՝ ք կամ կ:
Երկինք, սանդուղք, ելք, երկիր, քաղաք, ներքեւ, արեգակ, Թուրքիա, բակլա,
սկսել։

 

3. Լրացրո՛ւ սյունակները՝ տեքստից առանձնացնելով համապատասխան
բառեր:

Առարկա (ի՞նչ) Գործողություն (ի՞նչ անել)

բույս                                     աճել

բկլան                                      աճել

չկորցնել

սկսել

տնկել

ոչել

բարձրանալ

գտնել

երևալ

խրել

իջնել

չորացնել

թափվել

պահել

վերադառնալ

անցկացնել

հյուսել

եկավ

բռնել

պռծնել

մնալ

տալ

կտրեկ

կապել

ընկնել

գալ

խմել

մտածել

փորել

կորչել։

 

երկինք

լուսին

կացին

ժամանակ

արծաթ

կույտ

դարման

գոտի

արեգակ

ցողուն

լաց

վիշտ

կյանք

պարան

ձեռք

սարսափ

օդ

ծայր

գետին

քաղաք

տուն

պալատ

մղոն

աստիճան

սանդուղք

երես

փոս

 

երկիր

4. Նախադասություններն առանձնացրո՛ւ վերջակետով:
Մի բակլա տնկեցի։ Բակլան իսկույն սկսեց աճել աճեց ու շուտով հասավ լուսնին։
ես սկսեցի ցողունով վեր բարձրանալ։ մի ժամից հետո լուսնին հասա։
5. Գրի՛ր տրված բառերի հոգնակին:
Օրինակ՝ բակլա-բակլաներ
Ցողուն – ցողուններ
Երկինք – երկինքներ
86
Փոս – փոսեր
Բույս – բույսեր
Կացին – կացիններ
Ժամ – ժամեր
6. Նոր ավարտ հորինի՛ր:
Ուշքի գալով, երկար մտածեցի, թե այդ փոսից ինչպես դուրս գամ։ Ամբողջ օրը ոչ
կերա, ոչ խմեցի, մտածում էի ու մտածում։ Եվ հանկարծ ելքը գտա…
ես փորեցի թունել սարգեցի դուրս եկա։

0

Человек собаке друг 2

Прочитайте текст ,,Человек собаке друг’’

 

’’Жили-были пёс Барбоска и кот Васька. Жили они у дедушки. Дедушка ходил на работу, Барбоска сторожил дом, а Васька ловил мышей.
Однажды дедушка ушёл на работу, кошка убежала куда-то погулять, а Барбоска остался дома. Ему было скучно, вот он и смотрел по сторонам.
«Дедушке нашему хорошо! — думал Барбоска. — Ушёл он на работу, и работает. Ваське тоже неплохо: он убежал из дома и гуляет по крышам. А мне вот приходится дома сидеть, сторожить квартиру».

В это время по улице бежал Барбоскин  друг Бобик. Барбоска увидел друга и обрадовался.
— Бобик, куда бежишь?
— Никуда. А ты почему дома сидишь?
— Дедушка сказал мне  дом сторожить. Ты лучше к нам в гости иди.
Бобик залез в окно.
— Тебе хорошо, — сказал он Барбоске. — Ты в доме живёшь, а я вот живу в будке. Да, у вас квартира хорошая. Ходи где хочешь.

Собаки обрадовались и стали прыгать по комнате.

– Мне  есть захотелось, – говорит Бобик.

– Садись за стол, сейчас я тебя угощать буду, – предложил Барбос.

Бобик сел за стол.

Барбоска открыл холодильник, видит – там кастрюля с компотом стоит, а на верхней полке – большой пирог. Он взял кастрюлю с компотом, поставил на пол, а сам полез за пирогом. Взял его, стал вниз спускаться и задел лапой крышку от кастрюли, а весь компот оказался у него на спине.

В это время с работы вернулся дедушка, увидел собак и пожалел их. Он сварил компот и угостил собак пирогом и компотом.

 

0

19.05

 1. Կատարի՛ր բազմապատկում:
    3 0 6
x     2 5
1 5 3 0  
+ 6 1 2  
7 6 5 0  
    5 4 3
x     2 5
2 7 1 5  
+ 1 0 8 6
1 3 5 7 5

 

 

    2 6 4
x       9
2 3 7 6  
         
         
    7 6 1
x       7
5 3 2 7  
         
         

 

 

    6 8 0
x     1 2
1 3 6 0  
+ 6 8 0  
8 1 6 0  
    2 0 6
x     3 4
8 8 4    
+ 6 4 8  
7 0 0 4  

 

 

 

 

 1. Լուծի՛ր խնդիրները։

 • Մերին գնեց 5 էսկիմո և 2 շոկոլադ, վճարեց ընդամենը 1600 դրամ։ Ինքա՞ն արժե մեկ էսկիմոն, եթե 1 շոկոլադն արժե 300 դրամ։

Լուծում1600-600=1000 1000:5=200

 

Պատ․՝200

 • Անահիտը պատրաստեց 30 թխվածքաբլիթ, որի համար օգտագործեց 3 կգ ալյուր և 30 ձու։ Որքա՞ն ալյուր և ձու է հարկավոր նման 60 թխվածքաբլիթ պատրաստելու համար։

Լուծում 3×2=6 30×2=60
Պատ․60ձու 3կգ ալյուր

 • Հավասարակողմ եռանկյան կողմը 560 մմ է։ Հաշվի՛ր այդ եռանկյան պարագիծը։
  Լուծում 560×3=1680
  Պատ․1680
 • Ուղղանկյան երկարությունը 90 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 15 սմ-ով ավելի։ Հաշվի՛ր այդ ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը։
  Լուծում 90×2=180 15×2=30 30+180=210 90×15=1350
  Պատ․ 1350
 • Քառակուսու պարագիծը 240 սմ է։ Հաշվի՛ր այդ քառակուսու մակերեսը։

Լուծում240:4=60 60×60=3600

Պատ․3600

 

0

Seasons 

There are four seasons in a year. They are winter, spring summer and autumn.

The winter months are December, January and February. It is usually cold in winter. It often snows in winter. We can play snowballs and make a snowman. In winter days are short and nights are long.

The spring months are March, April and May. It isn’t cold in spring. It is warm and nice. Snow melts and birds begin to sing. Nature wakes up in spring. You can see small green leaves in trees and the first flower of spring, the snowdrop.

The summer months are June, July and August. It is very hot in summer. We can eat ice-cream. We can go outside and play different outdoor games. We can swim too. Days are long and nights are short in summer.

The autumn months are September, October and November. It is warm in September and October. But sometimes it is cold in November. Autumn has got a lot of colours. Leaves are yellow, brown, and red in autumn. It often rains in autumn.

All the seasons are beautiful.

0

Ջաննի Թումանյան շոկոլադե ճանպարհը և շոկոլադե ճանապարհը

Մի անգամ ես , իմ եղբայրը,  շունն ու կատուն գնում էինք շոկոլադե ճանապարհով։  Կատուն ճանապարհը քանդեց  և շունն ու  կատուն մնացին տխուր կանգնած։ Դրսում արդեն  ցրտել էր։  Ես և եղբայրս ո՛չ գդակ ունեինք,  ո՛չ էլ մորթի։ Կատուն ու շունը թռան մեր մոտ և դիվանբաշին  մեզ բոլորիս տարավ տուն։

 

1 2 3 22
Զանցել գործիքագոտուն